Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 3&4 năm 2019 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 2 tháng 12 năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học trình độ Đại học, Liên thông Trung cấp lên Đại học, Liên thông Cao đẳng lên Đại học, đào tạo Đại học bằng 2 theo hình thức xét tuyển của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

 

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: tải tại đây.

Chi tiết thông báo: xem tại đây. 

 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, điện thoại (0260) 6556959 hoặc Ban Đào tạo, ĐHĐN, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, website: http://ts.udn.vn, điện thoại liên hệ: (0236) 3835345 (bấm số 1)./.

TIN LIÊN QUAN